Bezpečnost, ztráty a nálezy

Za účelem zachování bezpečnosti prosíme o dodržování Návštěvního řádu a řízení se aktuálními pokyny pořadatelů. Děkujeme!

Ponavafest se koná v otevřeném přírodním areálu parku Lužánky. Moc prosíme, chovejte se k tomuto prostoru citlivě – nedopalky cigaret nehažte po zemi, odpad třiďte do košů k tomu určených. Do areálu festivalu je také zakázáno vnášení zbraní a drog.

Návštěvní řád

  • platí zákaz vnášení nebezpečných předmětů do areálu festivalu (zbraně, drogy apod.)
  • platí přísný zákaz rozdělávání ohňů v prostoru parku Lužánky
  • za hladký průběh festivalu odpovídají pořadatelé, je proto nutné se řídit jejich pokyny
  • festival probíhá v přírodním parku Lužánky, prosíme, chovejte se udržitelně: nedopalky patří do koše, další odpady se dají vytřídit 
  • autorskému umění se prosím věnujte jen na místech k tomu určených, poškozování cizího majetku se trestá (sprejování apod.)
  • za odložené věci pořadatel neručí, pro případ ztrát a nálezů slouží infostánek kavárny Ponava (viz mapa)
  • pořadatel má právo na změnu programu festivalu

Ztráty a nálezy

Našli jste něco, co není vaše? Chybí vám něco, co vaše je? Nepanikařte a zkuste se zeptat u našeho infostánku, který bude k dispozici v průběhu celého festivalu. Good luck!

Účastí na festivalu souhlasíte s pořízením své fotografie a jejím užitím v materiálech pořadatele festivalu.