Akce → Reakce: Tomáš Hodboď

Neděle 21.5.2023 | V parku | Performance

MNOMNUMENT – UK GRIM – TOHLE NE 

O autorovi lze říci jen jedno, že je tulák.

V plánované akci obsahově prolne život s umíráním ve formě ‘hodboďoviny‘ – ovlivněné pokusy o duchovní cvičení.

15 – 30 min.