Akce → Reakce: Jana Orlová

Neděle 21.5.2023 | V parku, Večerka | Performance

Jana Orlová je básnířka a performerka. Performance je pro ni „živá poezie.“ Tělo pojímá jako pole události, jako prostředek nevědomí. Působí také jako kurátorka, umělecká kritička a teoretička.

20 min.