František Kowolowski

r-vk

Zpět na výpis akcí

František Kowolowski

František Kowolowski

Datum / čas
20.05.22 - 22.05.22 / 0:00

Místo konání
Brno

https://mapy.cz/s/fobufuhogo

Heterotopie je pojmem, jež odkazuje k jiným místům tzv. ne-místům, který byl formulovaný Foucaultem.  z řec. heteros (odlišný, jiný) + τόπος (topos, místo). Je protipólem utopie, která není ukotvena v realitě.

Současnost je podle Michela Foucaulta (1986: 22) „epochou prostoru“. Náš současný zájem o prostor dle autora nahradil okouzlení časem a historií, které považuje za typické pro 19. století. V chápání prostoru vychází z tradice strukturalismu. Tuto kategorii uvažuje v rámci trojdimenzionálního modelu: prostor – moc – vědění.

Projekt poukazuje na formované limity uspořádání ne-míst, významů (sdělení) a institucí, která obecně jsou spojena s časovými zlomy. Prvním typem jsou heterotopie vyznačující se nepřetržitým shromažďováním časových artefaktů. Jedná se například o muzea či archivy (ibid.: 26), které slouží jako shromaždiště, průnik všech časů v jediném prostoru, samy však stojí mimo ně. Ve světle tohoto uvažování je odraz, zrcadlo největší formou heterotopie v místě – nemístě, v realitě – mimo realitu.  Tyto modely a předměty byly použité v performanci na ose objekt – subjekt (podvědomé formy, archetypy, realita zcizení, realita vnímání, politika a umění, kritika obrazu, jazyk, texty, symboly). 

  • Prostor / Ne – místa

Model prostoru –  vytvoření autonomní zóny. Platforma – odkaz uspořádání a zviditelnění fragmentů architektury místa. Forma konstrukce odkazuje na typologii místa. Také model a prostor těla, tělesnosti. 

  • Moc 

Uplatňovaná moc – bezmocných. Utvářená institucionální, politická či kulturní dominance (exteriorita – interiorita, smrt autora, autonomní forma).  

  • Vědění 

 Poznání jako nástroj moci. Dominance poznání světa skrze vědecké modely.

  • Svět je náš obraz 

Zodpovědnost za obraz světa, ne za mimetické napodobování.

 

Znaky a symboly nestojí v opozici k materiálním hmatatelným prvkům městského prostoru, ale nacházejí se ve vzájemném vztahu. Nejsou méně reálné nežli architektura či objekty (Hubbard 2006: 123). Ne-místa jsou ustavována skrze texty, jazyk a symboly.

mapa není k dispozici